Revisorer och revision. Prop. 2015/16:162
Justitiedepartementet

Revisorer och revision. Prop. 2015/16:162

48300

483 kr

Förslagen bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det så kallade revisionspaketet. Bland nyheterna i revisionspaketet finns bl.a.:
  • Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter.
  • Börsbolag och de mest betydande finansiella företagen ska byta revisionsbyrå efter viss tid (så kallad byrårotation). Valet av ny revisor ska föregås av ett anbudsförfarande.
  • Revisionsutskotten, som övervakar att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter. Fler finansiella företag ska ha ett revisionsutskott.
Den nya lagregleringen föreslås träda i kraft den 17 juni 2016.
Produktdetaljer: