Revisorer och revision - nya EU-regler
Justitiedepartementet

Revisorer och revision - nya EU-regler

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska överväg vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om revisorer och revision som sannolikt antas inom den närmaste tiden. Reglerna syftar bl.a. till att höja kvaliteten på revisionen inom EU och stärka den finansiella stabiliteten.
Tryckt upplaga: