Resurseffektiv användning av byggmaterial. SOU 2018:51
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Resurseffektiv användning av byggmaterial. SOU 2018:51

Delbetänkande från Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05)

22000

220 kr (exkl. moms)

Resurseffektiv användning av byggmaterial. SOU 2018:51

Resurseffektiv användning av byggmaterial. SOU 2018:51

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 337
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824825-6
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Det första förslaget:
 • om innehållsförteckningar för byggprodukter, syftar till att på lång sikt skapa förutsättningar för en resurseffektiv byggmaterialanvändning inom Sverige och EU. Förslaget avser gälla för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning, med de befintliga undantag som anges i artikel 5 och 38 i byggproduktförordningen. I första hand ska detta omfatta byggprodukters alla beståndsdelar och i andra hand alla ämnen enligt bilaga VI i CLP-förordningen samt de ämnen som omfattas av befintliga krav i artikel 31 och 33 iReach-förordningen, och vidare ange förekomsten av nanomaterial i byggprodukter.
 • det andra förslaget som presenteras syftar till att driva och påskynda utvecklingen mot en resurseffektiv byggmaterialanvändning i Sverige. Förslaget innebär att regeringen Vinnova att från och med 2019 och under totalt tio år skapa en eller flera grupper med aktörer som har avgörande inflytande på val av de byggmaterial som ingår i byggnader och som vill göra resurseffektiva byggmaterialval (beställargrupper), lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier i syfte att åstadkomma nära-nollavfallsbyggnader genom återanvändning och återvinning av byggprodukter och material, och sprida information om erfarenheterna från beställargruppernas arbete, utvecklings- och forskningsstudier till andra beställare, arkitekter, tekniska konsulter och övriga relevanta mottagare.

Särskilda utredare: Kurt Eliasson och Anna Sander

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!