Resultat- och inkomstplanering
Wolters Kluwer

Resultat- och inkomstplanering

En praktisk vägledning om redovisning och beskattning

44800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

448 kr (exkl. moms)

Författare:
Peter Berg
Med planering går det att aktivt förutse och styra både inkomsten privat och resultatet i företaget. Den här boken vänder sig till redovisningskonsulter och företagsrådgivare, men kan med fördel även läsas av företagare. Läsaren får talrika tips om hur väsentligheter fångas upp och åtgärdas.Två praktiska checklistor är centrala för bokens innehåll. Den ena
checklistan tar upp resultatplanering och är strukturerad enligt BAS-kontoplanen. Den andra checklistan handlar om inkomstplanering och är ordnad efter de skattemässiga inkomstslagen och hur de deklareras. Här ges klarhet i hur alla frågor hanteras både i bokföringen och i inkomstdeklarationen, uppdelat per företagsform och regelverk. Källhänvisningar
hjälper den ambitiöse läsaren i argumentationen.I ett särskilt kapitel redogör författaren för vilka lagändringar som
är på gång men ännu inte har beslutats. Innehållet berikas av ett antal specialavsnitt, från planering i kronor till omätbara värden som t.ex. social trygghet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 218
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913901871-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Peter Berg
Med planering går det att aktivt förutse och styra både inkomsten privat och resultatet i företaget. Den här boken vänder sig till redovisningskonsulter och företagsrådgivare, men kan med fördel även läsas av företagare. Läsaren får talrika tips om hur väsentligheter fångas upp och åtgärdas.Två praktiska checklistor är centrala för bokens innehåll. Den ena
checklistan tar upp resultatplanering och är strukturerad enligt BAS-kontoplanen. Den andra checklistan handlar om inkomstplanering och är ordnad efter de skattemässiga inkomstslagen och hur de deklareras. Här ges klarhet i hur alla frågor hanteras både i bokföringen och i inkomstdeklarationen, uppdelat per företagsform och regelverk. Källhänvisningar
hjälper den ambitiöse läsaren i argumentationen.I ett särskilt kapitel redogör författaren för vilka lagändringar som
är på gång men ännu inte har beslutats. Innehållet berikas av ett antal specialavsnitt, från planering i kronor till omätbara värden som t.ex. social trygghet.
Målgrupp
Finansiella
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Redovisning och revision
  • Publicerad: 2015-09-23
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901871-1