Respitränta enligt uppbördslagen (1953:272), mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, rekommendationer
Riksskatteverket

Respitränta enligt uppbördslagen (1953:272), mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, rekommendationer

1900

19 kr (exkl. moms)