Resource Allocation to Schools by Municipalities
Norstedts Juridik

Resource Allocation to Schools by Municipalities

2000

20 kr

Sammanfattning på engelska av Skolverkets tidigare rapporter om resursfördelning, utgivna 2009 och 2011.
Produktdetaljer: