Resolution. SOU 2014:52. En ny metod för att hantera banker i kris. Vol 1 och 2.
Finansdepartementet

Resolution. SOU 2014:52. En ny metod för att hantera banker i kris. Vol 1 och 2.

52200

522 kr (exkl. moms)

På basis av nya EU-regler för finanskrishantering lämnar Finanskriskommittén förslag om ett nytt förfarande kallat resolution. Förfarandet innebär att om en konkurs i en krisbank skulle hota den finansiella stabiliteten, kan staten genom att besluta att sätta den i resolution ta kontroll över banken. Staten kan sedan sälja hela eller delar av verksamheten eller driva den vidare och genom rekonstruktionsåtgärder på nytt göra den livskraftig.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!