Reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer, allmänna råd
Riksskatteverket

Reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer, allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Skatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd RSV M med övrig information. Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.