Renodling av polisens arbetsuppgifter
Justitiedepartementet

Renodling av polisens arbetsuppgifter

8000

80 kr

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av polisens uppgifter i syfte att verksamheten renodlas så att polisen i ökad utsträckning kan koncentrera sig på huvuduppgifterna att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott.
Produktdetaljer: