.
Relationsrätt
  • Familjerätt

Relationsrätt

Johanna Schiratzki

Barn och föräldrar

0
Relationsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Rättsfrågor som rör människors personliga relationer omfattas av ett stort antal regelverk, privaträttsliga såväl som offentligrättsliga, nationella såväl som överstatliga. I grunden handlar det om rätt till respekt för privat- och familjeliv enligt bl.a. barnkonventionen och Europakonventionen.

Detta verk och dess planerade uppföljare syftar till att klargöra rättsläget för personliga relationer över livscykeln. I förhållande till den vedertagna barn- och familjerätten innebär relationsrätten ett skifte. En utgångspunkt är att nära relationer är ett av våra grundläggande mänskliga behov. Familjen – vad det nu är – skyddas redan genom många regelverk. Men allt oftare lever vi i relationsformer som inte låter sig inordnas i det vi kallar familjerätt. Att en relation inte omfattas av familjerättsliga lagar kan innebära att rättsligt skydd för relationen saknas eller är svagare.

Verket erbjuder nya perspektiv för alla med ett intresse för barn, relationer och rättsfrågor. Det riktar sig särskilt till studenter och verksamma inom juridik, socialt arbete, psykologi, andra hälsoprofessioner samt samhälls- och utbildningsvetenskap.