.
Relationsrätt
  • Familjerätt

Relationsrätt

Johanna Schiratzki

Barn och föräldrar

33600

336 kr (exkl. moms)

Relationsrätt

Relationsrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Rättsfrågor som rör människors personliga relationer omfattas av ett stort antal regelverk, privaträttsliga såväl som offentligrättsliga, nationella såväl som överstatliga. I grunden handlar det om rätt till respekt för privat- och familjeliv enligt bl.a. barnkonventionen och Europakonventionen.

Denna bok och dess planerade uppföljare syftar till att klargöra rättsläget för personliga relationer över livscykeln. I förhållande till den vedertagna barn- och familjerätten innebär relationsrätten ett skifte. En utgångspunkt är att nära relationer är ett av våra grundläggande mänskliga behov. Familjen – vad det nu är – skyddas redan genom många regelverk. Men allt oftare lever vi i relationsformer som inte låter sig inordnas i det vi kallar familjerätt. Att en relation inte omfattas av familjerättsliga lagar kan innebära att rättsligt skydd för relationen saknas eller är svagare.

Boken erbjuder nya perspektiv för alla med ett intresse för barn, relationer och rättsfrågor. Den riktar sig särskilt till studenter och verksamma inom juridik, socialt arbete, psykologi, andra hälsoprofessioner samt samhälls- och utbildningsvetenskap.