Rekryteringen av ordinarie domare
Justitiedepartementet

Rekryteringen av ordinarie domare

8000

80 kr (exkl. moms)

I uppdraget ingår bland annat att:
  • Se över möjligheterna för kvalificerade jurister att tillfälligt pröva domaryrket.
  • Kartlägga och analysera om benägenheten att söka domaranställningar påverkas av öppenheten i ansökningsförfarandet.
  • Överväga hur de enskilda domstolarnas, Domarnämndens och Domstolsverkets roller och funktioner i rekryteringsarbetet kan tydliggöras och utvecklas.