.
Rekrytering av framtidens domare. SOU 2017:85
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Straffrätt
  • Skola och utbildning

Rekrytering av framtidens domare. SOU 2017:85

Betänkande från Domarrekryteringsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Rekrytering av framtidens domare. SOU 2017:85

Rekrytering av framtidens domare. SOU 2017:85

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 427
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824692-4
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Straffrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Ser över rekryteringen av ordinarie domare i syfte att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Ett av utredningens förslag går ut på att fler jurister ska erbjudas möjlighet att genomföra den särskilda domarutbildningen. Genom att införa en ny tillfällig domaranställning som adjungerat råd ska andra kvalificerade och erfarna jurister också kunna meritera sig för ordinarie domartjänst.

Har även haft i uppdrag att undersöka om antalet sökande påverkas av öppenheten i ansökningsförfarandet och ta ställning till om sekretess bör införas. Här bedömer utredningen att allmänhetens intresse av insyn i rekryteringen av domare är starkare än skälen för sekretess. Om sekretess ska införas, bör sekretessen gälla endast under det inledande skedet av rekryteringsförfarandet.

Särskild utredare: Gudrun Antemar

Köp ditt exemplar av utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!