Rehabiliteringsboken

Rehabiliteringsboken

30900

309 kr (exkl. moms)

Rehabiliteringsboken

Rehabiliteringsboken

Om boken

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar när det gäller att förebygga arbetstagares ohälsa och sjukskrivning. Rehabiliteringsboken ger en översikt över vilka regler som gäller - vad du som arbetsgivare måste göra och vad du kan göra.

Boken innehåller många praktiska råd och tips. Du finner svar på bl.a. följande frågor: Vilka förebyggande insatser kan bli aktuella?Vad gäller under arbetstagares sjukskrivning och rehabilitering?Vem gör vad - arbetsgivaren, försäkringskassan, arbetstagaren?Vilka ersättningar gäller vid sjukskrivning och rehabilitering?Denna andra upplaga tar upp de senaste ändringarna som har skett i lagstiftningen samt organisationsförändringar inom Försäkringskassan. Dina Jacobson är jurist och konsult inom området. Hans Goine är fil.dr. i hälsovetenskap och forskar inom området sjukfrånvaro och rehabilitering.