Rehabiliteringsboken
Norstedts Juridik

Rehabiliteringsboken

30900

309 kr

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar när det gäller att förebygga arbetstagares ohälsa och sjukskrivning. Rehabiliteringsboken ger en översikt över vilka regler som gäller - vad du som arbetsgivare måste göra och vad du kan göra.

Boken innehåller många praktiska råd och tips. Du finner svar på bl.a. följande frågor: Vilka förebyggande insatser kan bli aktuella?Vad gäller under arbetstagares sjukskrivning och rehabilitering?Vem gör vad - arbetsgivaren, försäkringskassan, arbetstagaren?Vilka ersättningar gäller vid sjukskrivning och rehabilitering?Denna andra upplaga tar upp de senaste ändringarna som har skett i lagstiftningen samt organisationsförändringar inom Försäkringskassan. Dina Jacobson är jurist och konsult inom området. Hans Goine är fil.dr. i hälsovetenskap och forskar inom området sjukfrånvaro och rehabilitering.

Produktdetaljer: