Rehabiliteringsansvaret
Wolters Kluwer

Rehabiliteringsansvaret

45400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

454 kr

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därföratt han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsreglersom syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning och utslagning från arbetslivet.Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalkenoch lagen om anställningsskydd. Tillsammans bildar de ett system för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för. Allt detta skildras i boken. Översiktligt berörs även diskrimineringslagens regler om funktionsnedsättning och framför allt reglerna rörande förbudet att diskriminera arbetstagare i form av bristande tillgänglighet. Vi redovisar översiktligt även EU-rättens skydd mot diskriminering av arbetstagare med funktionshinder.Boken är användbar i det praktiska arbetslivet och lämplig som handbokför dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister. Boken kan användas även i utbildningssammanhang.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 214
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911624-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därföratt han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsreglersom syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning och utslagning från arbetslivet.Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalkenoch lagen om anställningsskydd. Tillsammans bildar de ett system för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för. Allt detta skildras i boken. Översiktligt berörs även diskrimineringslagens regler om funktionsnedsättning och framför allt reglerna rörande förbudet att diskriminera arbetstagare i form av bristande tillgänglighet. Vi redovisar översiktligt även EU-rättens skydd mot diskriminering av arbetstagare med funktionshinder.Boken är användbar i det praktiska arbetslivet och lämplig som handbokför dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister. Boken kan användas även i utbildningssammanhang.
Målgrupp
Human Resources, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2017-12-07
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913911624-0