.
Rehabiliteringsansvaret
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Rehabiliteringsansvaret

Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn

En arbetsrättslig handbok

55300

553 kr (exkl. moms)

Rehabiliteringsansvaret

Rehabiliteringsansvaret

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning och utslagning från arbetslivet.

Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och lagen om anställningsskydd. Tillsammans bildar de ett system för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för. Allt detta skildras i boken. Översiktligt berörs även diskrimineringslagens regler om funktionsnedsättning och framför allt reglerna rörande förbudet att diskriminera arbetstagare i form av bristande tillgänglighet. Vi redovisar översiktligt även EU-rättens skydd mot diskriminering av arbetstagare med funktionshinder. Vidare kommenteras de ändringar som skett på anställningsskyddets område och vilken betydelse de kan ha för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Boken är användbar i det praktiska arbetslivet och lämplig som handbok för dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister. Boken kan användas även i utbildningssammanhang.