.
Rehabiliteringsansvaret
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Rehabiliteringsansvaret

Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn

En arbetsrättslig handbok

Produkt-id: 8121382764843
ID: P000046818
Rehabiliteringsansvaret
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning och utslagning från arbetslivet.

Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och lagen om anställningsskydd. Tillsammans bildar de ett system för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för. Allt detta skildras i boken. Översiktligt berörs även diskrimineringslagens regler om funktionsnedsättning och framför allt reglerna rörande förbudet att diskriminera arbetstagare i form av bristande tillgänglighet. Vi redovisar översiktligt även EU-rättens skydd mot diskriminering av arbetstagare med funktionshinder. Vidare kommenteras de ändringar som skett på anställningsskyddets område och vilken betydelse de kan ha för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Verket är användbart i det praktiska arbetslivet och lämplig som handbok för dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister. Verket kan användas även i utbildningssammanhang.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139027164.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000046818", "primary"=>"false", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047B3DC4", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "subtitle"=>"En arbetsrättslig handbok", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0931", "id"=>"689B217F46E1808AC12576460033CA6F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jakob", "lastname"=>"Broman"}, {"contact_id"=>"0428", "id"=>"1BE17871D2B56E4FC12575430054CFE3", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Bo", "lastname"=>"Ericson"}, {"contact_id"=>"0968", "id"=>"6FCA0C94DD3C12BEC12576460033D344", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carolina", "lastname"=>"Öhrn"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2023.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139315476", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-05-24", "publicerat_timestamp"=>1684886400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}