Rehabilitering - en etisk utmaning för vården
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Hälso & sjukvard
  • Socialrätt

Rehabilitering - en etisk utmaning för vården

21500

215 kr (exkl. moms)

Rehabilitering - en etisk utmaning för vården

Rehabilitering - en etisk utmaning för vården

  • Utgivare: Ersta Sköndal högskola
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 110
  • Utgiven: 2008
  • ISBN/Best.nr: 978-913832461-5
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälso & sjukvard, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Går det att bestämma innehållet i ett meningsfullt liv?

Boken är ett färskt inlägg i den aktuella debatten om den mycket välanvända men mångtydiga termen rehabilitering. Författare och forskare med olika disciplinära utgångspunkter och skilda professionella perspektiv lämnar sina bidrag; juridiska, medicinska, paramedicinska och vårdetiska.


Termen rehabilitering kan uppfattas som ett paraplybegrepp för olika åtgärder som syftar till att minska konsekvenserna av, alternativt återställa, funktioner som påverkats efter en skada eller en sjukdom.

Här väcks en rad etiska frågeställningar, t.ex. vad innebär det att behandlas som människa på ett värdigt sätt? Hur kan politiker, lagstiftare, beslutsfattare och vårdgivare främja ett gott liv för människor som på ett eller annat sätt fått sin förmåga att fungera som tidigare nedsatt? Hur ser gränslandet mellan å ena sidan politik och lagstiftning och å andra sidan etiska perspektiv på rehabiliteringsfrågor ut?