Reglering av yrket undersköterska
Socialdepartementet

Reglering av yrket undersköterska

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.Utredaren ska bland annat:
  • beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet,
  • föreslå en ändamålsenlig reglering för yrkesgruppen under-sköterska, det vill säga att yrkesgruppen ska omfattas antingen av bestämmelserna om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering,
  • förtydliga vilken kompetens som ska krävas, och
  • lämna de författningsförslag som behövs.
Produktdetaljer: