Reglering av yrket undersköterska
Socialdepartementet

Reglering av yrket undersköterska

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Utredaren ska bland annat:
 • beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet,
 • föreslå en ändamålsenlig reglering för yrkesgruppen under-sköterska, det vill säga att yrkesgruppen ska omfattas antingen av bestämmelserna om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering,
 • förtydliga vilken kompetens som ska krävas, och
 • lämna de författningsförslag som behövs.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 17
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Dir. 2017:103
 • ISBN/Best.nr: 68717-103
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Straffrätt & Rättsväsen, Utbildning & Forskning