Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser. Ds 2020:15
Socialdepartementet

Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser. Ds 2020:15

9700

97 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Se länk längre ned till relaterad utredning.

Utkommer i juni.

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.