Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63
 • Offentlig rätt
 • Ekonomi & Näringsliv
 • Kultur
 • Offentlig förvaltning

Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63

9500

95 kr (exkl. moms)

Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63

Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 29
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Ds 2017:063
 • ISBN/Best.nr: 978-913824732-7
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning

Om publikationen

Förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslaget rör förutsättningarna för att bevilja Sametingets ledamöter förmåner och då särskilt pension.

Föreslår också att det i sametingslagen införs en särskild bestämmelse om att Sametinget har rätt att besluta om skäliga ekonomiska förmåner för ledamöter och ersättare i Sametinget. Ds:n innehåller vidare en redogörelse för praktiska förutsättningar och kostnader förknippade med en pensionslösning för förtroendevalda i Sametinget som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!