Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63
Kulturdepartementet

Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslaget rör förutsättningarna för att bevilja Sametingets ledamöter förmåner och då särskilt pension.

Föreslår också att det i sametingslagen införs en särskild bestämmelse om att Sametinget har rätt att besluta om skäliga ekonomiska förmåner för ledamöter och ersättare i Sametinget. Ds:n innehåller vidare en redogörelse för praktiska förutsättningar och kostnader förknippade med en pensionslösning för förtroendevalda i Sametinget som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 29
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:063
  • ISBN/Best.nr: 978-913824732-7
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Offentlig förvaltning