Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63
Kulturdepartementet

Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget. Ds 2017:63

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslaget rör förutsättningarna för att bevilja Sametingets ledamöter förmåner och då särskilt pension.Föreslår också att det i sametingslagen införs en särskild bestämmelse om att Sametinget har rätt att besluta om skäliga ekonomiska förmåner för ledamöter och ersättare i Sametinget. Ds:n innehåller vidare en redogörelse för praktiska förutsättningar och kostnader förknippade med en pensionslösning för förtroendevalda i Sametinget som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!