Reglering av alkoglass m.fl. produkter. Prop. 2018/19:59
Socialdepartementet

Reglering av alkoglass m.fl. produkter. Prop. 2018/19:59

23700

237 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat – alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel. Preparaten ska kallas ”alkoholdrycks-liknande preparat”. Så långt det är möjligt ska de regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn. Systembolaget får i uppdrag att sälja av de alkoholdrycksliknande preparaten. För att de alkoholdrycksliknande preparaten ska regleras på liknande sätt som alkoholdrycker vid marknadsföring i radio och tv lämnar regeringen förslag till ändringar i radio- och tv-lagen. Regeringen föreslår att straffbestämmelserna i alkohollagen om olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering också ska avse alkoholdrycksliknande preparat. Även straffbestämmelserna i övriga berörda lagar – exempelvis lagen om straff för vissa trafikbrott, lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, sjölagen, järnvägslagen, luftfartslagen och ordningslagen – ändras på motsvarande sätt. Bestämmelserna om förverkande av alkoholdrycker i alkohollagen och den särskilda lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. samt i tidigare nämnda lagar ska också gälla alkoholdrycksliknande preparat.
Se längre ned under Relaterade produkter för att hitta de utredningar och direktivet som föregått propositionen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 245
  • Utgiven: 2019
  • Serie: Prop. 2018/19:059
  • ISBN/Best.nr: PROP1819059
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen, Trafik & Transporter