Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg, ändrade föreskrifter

6300

63 kr (exkl. moms)

Ändring i SJÖFS 1999:15.

Prenumerera på SJÖFS