.
Registerutdrag i arbetslivet. SOU 2014:48
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Registerutdrag i arbetslivet. SOU 2014:48

Betänkande av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet

28000

280 kr (exkl. moms)

Registerutdrag i arbetslivet. SOU 2014:48

Registerutdrag i arbetslivet. SOU 2014:48

  • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 286
  • Utgiven: 2014
  • ISBN/Best.nr: 978-913824137-0
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som idag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret. Förslaget innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989.
Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!