Statistiska centralbyrån/SCB

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2006

16300

163 kr

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig totalräknad undersökning som till största delen baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och de egna företagarnas självdeklarationer. Genom att jämföra bostadsort och arbetsställets belägenhet kan också pendlingsstatistik tas fram.

Produktdetaljer: