Register över gällande SFS-författningar. Stående order
Statsrådsberedningen

Register över gällande SFS-författningar. Stående order

33800

338 kr

Nu har lagen ändrats igen... Årlig förteckning över gällande författningar med ändringar i Svensk författningssamling. Innehåller ett numeriskt och ett alfabetiskt sökordsregister. Dessutom ingår ett register över upphävda författningar.
Angivet pris avser aktuell utgåva.
Produktdetaljer: