Register över gällande SFS-författningar 1 januari 2016
Statsrådsberedningen

Register över gällande SFS-författningar 1 januari 2016

33800

338 kr

Årligen utkommande förteckningen över gällande författningar med ändringar i Svensk författningssamling. Publikationen innehåller ett numeriskt och ett alfabetiskt sökordsregister vilket gör det lätt att hitta den SFS du söker efter. Det ingår också ett register över upphävda författningar. SFS-registret är det oumbärliga hjälpmedlet när man söker efter specifika SFS:er. Beställ ditt exemplar redan idag.
Utkommer årligen. Abonnera på det årliga SFS-registret - teckna stående order!
Produktdetaljer: