Register över gällande SFS-författningar 1 januari 2013
Statsrådsberedningen

Register över gällande SFS-författningar 1 januari 2013

40400

404 kr

2013 års SFS-register upptar de författningar som gäller per den 1 januari 2013. Registret består av tre delar; numerisk del, alfabetisk del samt en del med upphävda författningar. SFS-registret är det oumbärliga hjälpmedlet när man söker efter specifika SFS:er.
Utkommer årligen. Abonnera på det årliga SFS-registret - teckna stående order!
Produktdetaljer: