Register över gällande SFS-författningar 1 januari 2012
Justitiedepartementet

Register över gällande SFS-författningar 1 januari 2012

40400

404 kr

Uppgifter om de författningar som utfärdats t.o.m. den 31 december 2011 med ett numeriskt och ett alfabetiskt sökordsregister. Innehåller även ett register över upphävda författningar.
Utkommer årligen. Abonnera på det årliga SFS-registret - teckna stående order!
Produktdetaljer: