Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län. Ds 2015:53
 • Arbetsliv
 • Ekonomi & Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Trafik & Transporter

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län. Ds 2015:53

16000

160 kr (exkl. moms)

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län. Ds 2015:53

Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län. Ds 2015:53

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 22
 • Utgiven: 2015
 • Serie: Ds 2015:053
 • ISBN/Best.nr: 978-913824376-3
 • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Trafik & Transporter

Om boken

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings,Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I Ds:n föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!