Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län. Ds 2017:20
Finansdepartementet

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län. Ds 2017:20

9500

95 kr (exkl. moms)

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Halland, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Stockholm, Kalmar coh Blekinge läns landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utveckligsansvaret i sina respektive län. I promemorian föreslås att lagen ändras så att även dessa län omfattas.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 30
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:020
  • ISBN/Best.nr: 978-913824624-5
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning