Regionalpolitiken och EG
Utrikesdepartementet

Regionalpolitiken och EG

4400

44 kr

Dessa huvudavsnitt ingår i häftet: 1. Statsstöd i EG 2. Förutsättningar för medlemsstaternas regionalpolitik 3. Regionalpolitik på gemenskapsnivå 4. Svensk regionalpolitik i ett EES- och EG-perspektiv Som bilaga ingår bl a en karta över Sveriges nuvarande stödområden.

Fakta Europa 1992:01
Produktdetaljer: