Regeringsrättens årsbok 2003 (RÅ)
Domstolsverket

Regeringsrättens årsbok 2003 (RÅ)

81600

816 kr (exkl. moms)

102 referat av sådana mål i Regeringsrätten som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut.

Det senast separat utgivna femårsregistret omfattar åren 1996-2000. Femårsregistren kommer i fortsättningen att ingå i årsboken. I årets volym ingår ett register som omfattar åren 2001-2003.

Utkommer årligen. Teckna stående order på kommande årsböcker.Du kan även prenumerera på rättsfallsreferat
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Domstolsverket
  • Omfång: 933
  • Utgiven: 2004
  • ISBN: 91-38-32104-1