Regeringsrättens årsbok 2002 (RÅ)
  • Straffrätt & Rättsväsen

Regeringsrättens årsbok 2002 (RÅ)

77700

777 kr (exkl. moms)

Regeringsrättens årsbok 2002 (RÅ)

Regeringsrättens årsbok 2002 (RÅ)

  • Utgivare: Domstolsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 952
  • Utgiven: 2003
  • ISBN/Best.nr: 978-913832011-2
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen

Om publikationen

115 referat av sådana mål i Regeringsrätten som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut.


Det senast separat utgivna femårsregistret omfattar åren 1996-2000. Femårsregistren kommer i fortsättningen att ingå i årsboken. I årets volym ingår ett register som omfattar åren 2001-2002.

Utkommer årligen. Teckna stående order på kommande årsböcker.
Du kan även prenumerera på rättsfallsreferat