Regeringskansliet, ändrad instruktion
Statsrådsberedningen

Regeringskansliet, ändrad instruktion

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Ändr. 26 a § samt bilagan. I kraft 1 januari 2009. Jfr prop. 2007/08:92

Digital utgåva: