Regeringskansliet, ändrad instruktion
Statsrådsberedningen

Regeringskansliet, ändrad instruktion

0

0 kr (exkl. moms)

Ändr. 26 a § samt bilagan. I kraft 1 januari 2009. Jfr prop. 2007/08:92
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Statsrådsberedningen
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 5
  • Utgiven: 2008
  • Serie: SFS 2008:1388
  • ISBN/Best.nr: 2008:1388
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Försvar & Säkerhet, Offentlig förvaltning