Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik. Prop. 2017/18:270
Socialdepartementet

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik. Prop. 2017/18:270

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår ändringar i föräldraförsäkringen, barnbidraget och bostadsbidraget. Förslagen innebär bland annat att den förälder som inte är gravid ska få föräldrapenning för att följa med till mödravården. Vidare föreslås:
 • föräldrapenning när barnet skolas in
 • föräldrapenning vid utbildning för nyblivna föräldrar
 • för bostadsbidrag föreslår regeringen att avstämningen av bidragsgrundande inkomster tidigareläggs
 • Försäkringskassan får direkt åtkomst till delar i Skatteverkets beskattningsdatabas

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 91
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Prop. 2017/18:270
 • ISBN/Best.nr: PROP1718270
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor