Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik. Ds 2017:59
Socialdepartementet

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik. Ds 2017:59

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag från Försäkringskassan på förändringar av regelverket inom barnbidraget, föräldrapenningen och tillfällig föräldrapenning samt bostadsbidraget för att förenkla för föräldrar och kostnadseffektivisera administrationen av förmåner till familjer. Förslagen innebär bland annat följande:
  • Föräldraförsäkringen: Den andra föräldern ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. Föräldrar ska få rätt till föräldrapenning vid inskolning även när föräldern inte har barnet i sin vård.
  • Tillfällig föräldrapenning: Anmälningskravet slopas. Föräldrar ska ges rätt till tillfällig föräldrapenning vid föräldrarnas gemensamma deltagande i kurs för att lära sig vårda barnet.
  • Barnbidraget: Anmälningsskyldigheten slopas för ett barn har upphört att bo växelvis. Kravet på anmälan för flerbarnstillägg slopas i flera olika situationer.
  • Bostadsbidraget: En tidigareläggning av avstämningen av bidragsgrundande inkomster. Förenkla regelverket angående bostadsbidrag vid studiebidrag eller studiestartsstöd
Ds från Enheten för familj och sociala tjänster.Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!