Regelförenkling för sjöfarten. Prop. 2016/17:205
Näringsdepartementet

Regelförenkling för sjöfarten. Prop. 2016/17:205

10800

108 kr

Förslag om vissa lagändringar i syfte att underlätta för sjöfartsnäringen, bland annat:
  • Registreringen av mindre skepp förenklas, genom att storleksmåtten för indelningen av fartyg i skepp och båtar ändras.
  • Det införs en möjlighet till villkorad registrering i fartygsregistret i syfte att underlätta överföringen av skepp som förvärvats i utlandet.
  • Rätten till skeppsnamn avvecklas.
Produktdetaljer: