.
Den anpassade grundskolans regelbok

Den anpassade grundskolans regelbok

Mikael Hellstadius

Bestämmelser om den anpassade grundskolan, förskoleklass och fritidshem

44100

441 kr (exkl. moms)

Den anpassade grundskolans regelbok

Den anpassade grundskolans regelbok

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I regelboken för anpassad grundskola finns de viktigaste bestämmelserna för anpassad grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, skolförordningen samt ett urval av andra relevanta föreskrifter som riktar sig mot den anpassade grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2023/24 och de senaste ändringarna i läroplanen. Bland annat handlar det om att skolformen bytt namn och en del terminologi bytts ut. När bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken eller hänvisningar till denna.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och föräldrar och kan med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.