Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Ds 2015:58
Socialdepartementet

Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Ds 2015:58

30400

304 kr (exkl. moms)

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och tillämpning av socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag. Målet för översynen har varit att åstadkomma ett mer sammanhållet system för ersättning till personer med funktionsnedsättning. Förslagen ska göra att förmånerna blir mer förutsägbara för både medborgare och ansvarig myndighet, tidsenliga, hållbara över tid och rättssäkra. Det föreslås att två nya socialsförsäkringsförmåner ska införas, dels en merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna samt dels ett omvårdnadsbidrag till föräldrar vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska upphöra. Bestämmelser avseende de nya förmånerna ska införas i socialförsäkringsbalken och administreras av Försäkringskassan.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!