Redovisningsrätt
Norstedts Juridik

Redovisningsrätt

En introduktion

30700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

307 kr (exkl. moms)

Författare:
Stefan Olsson
I Redovisningsrätt beskrivs, introducerande och översiktligt, svenska och internationella redovisningsnormer. En utgångspunkt tas i redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin, t.ex. i fråga om normbildning och konstitutionell ställning. Med start i den enskilda affärshändelsen går framställningen vidare till årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning. Klassificering av tillgångar och de lagstadgade värderingsprinciperna gås igenom och redovisningsnormernas betydelse för andra rättsområden, såsom skatterätten och obeståndsrätten, beskrivs översiktligt. Förutom de lagreglerade redovisningsreglerna behandlas även den kompletterande normgivningen, dess normgivningsorgan samt de sanktionssystem som kan träda in vid överträdelse av redovisningsnormer.
Till boken är fogat utförliga bilagor, bl. a. med förteckning över gällande redovisningsnormer.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 146
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913901640-3

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Stefan Olsson
I Redovisningsrätt beskrivs, introducerande och översiktligt, svenska och internationella redovisningsnormer. En utgångspunkt tas i redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin, t.ex. i fråga om normbildning och konstitutionell ställning. Med start i den enskilda affärshändelsen går framställningen vidare till årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning. Klassificering av tillgångar och de lagstadgade värderingsprinciperna gås igenom och redovisningsnormernas betydelse för andra rättsområden, såsom skatterätten och obeståndsrätten, beskrivs översiktligt. Förutom de lagreglerade redovisningsreglerna behandlas även den kompletterande normgivningen, dess normgivningsorgan samt de sanktionssystem som kan träda in vid överträdelse av redovisningsnormer.
Till boken är fogat utförliga bilagor, bl. a. med förteckning över gällande redovisningsnormer.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Redovisning och revision
  • Publicerad: 2012-07-09
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901640-3