Redovisningsrätt
Norstedts Juridik

Redovisningsrätt

En introduktion

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Stefan Olsson
Redovisningsrätt ger en överskådlig introduktion till svenska och internationella redovisningsnormer. Boken utgår från redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin. Med avstamp i den enskilda affärshändelsen går framställningen vidare till årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning. Klassificering av tillgångar och de lagstadgade värderingsprinciperna gås igenom och redovisningsnormernas betydelse för andra rättsområden, såsom skatterätten och obeståndsrätten, beskrivs översiktligt. Förutom lagregleringen behandlas även den kompletterande normgivningen, dess normgivningsorgan samt de sanktionssystem som kan träda in vid överträdelse av redovisningsnormer.

Denna andra upplaga beaktar ändringar i årsredovisningslagen, nya allmänna råd och tillkommen doktrin.

Redovisningsrätt är i första hand avsedd som lärobok på t.ex. jurist- och ekonomutbildningar, men kan även användas som handbok av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2020
  • Version: 2
  • ISBN: 9789139311614
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv