Redovisningsperiod m.m. vid konkurs, upphävda föreskrifter
Riksskatteverket

Redovisningsperiod m.m. vid konkurs, upphävda föreskrifter

2100

21 kr (exkl. moms)

Upph. RSFS 1984:14 den 1 januari 2003.

Jfr 2001/02:127

Prenumerera på Fritzes FS, totalutgåvan