Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017. Skr. 2017/18:52
Finansdepartementet

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017. Skr. 2017/18:52

7600

76 kr

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Internationella valutafonden (IMF) 2016 och 2017. Här redovisas också regeringens prioriteringar för arbetet i institutionen.Skrivelsen behandlar IMF:s övergripande roll i den globala ekonomin, institutionens arbete med att övervaka och analysera den globala och regionala ekonomiska utvecklingen samt dess arbete med finansiell och monetär stabilitet. Vidare redogörs för IMF:s utlåning och resurssituation samt för medlemmarnas inflytande i och styrning av institutionen. Avslutningsvis redogörs för den förväntade inriktningen på IMF:s verksamhet under de närmaste åren.
Produktdetaljer: