Redovisning av verksamheten i Internationella valuta fonden, Världsbanksgruppen samt i regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018. Prop. 2018/19:35
Finansdepartementet

Redovisning av verksamheten i Internationella valuta fonden, Världsbanksgruppen samt i regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018. Prop. 2018/19:35

8500

85 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Världsbanksgruppen 2016, 2017 och 2018.I skrivelsen behandlas de internationella finansiella institutionernas arbete med finansiell och monetär stabilitet, bedömningar av den ekonomiska och finansiella utvecklingen samt frågor som rör institutionernas insatser och resurssituation. Vidare behandlas jämställdhet, miljö-, klimat- och energifrågor, styrnings- och inflytandefrågor samt andra frågor som är viktiga för institutionerna.
Produktdetaljer: