Redovisning av skatteutgifter 2015. Skr. 2014/15:98
Finansdepartementet

Redovisning av skatteutgifter 2015. Skr. 2014/15:98

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringens redogörelse för skatteutgifter, dvs effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen.