Redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmanna- och skolenhetsnivå m.m.
Utbildningsdepartementet

Redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmanna- och skolenhetsnivå m.m.

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska kartlägga hur budgetering och redovisning går till i kommuner och hos enskilda huvudmän för fristående skolor. Syftet är att en jämförbar ekonomisk information på skolenhetsnivå ska kunna presenteras. Utredaren ska även se över bestämmelserna om beräkning av och beslut om bidrag till fristående skolor i syfte att säkerställa lika villkor mellan kommunala och fristående huvudmän.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 9
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:126
  • ISBN/Best.nr: 68714-126
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning